<
Trang chủ » Tra từ
đi lính  
[đi lính]
  • to join the army/ranks; to go into the army; to serve in the army; to bear arms; to join up; to go soldiering
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt