<
Trang chủ » Tra từ
điều độ  
[điều độ]
  • in moderation
To eat and drink in moderation; To eat and drink moderately
To keep regular hours
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt