<
Trang chủ » Tra từ
đen  
[đen]
tính từ
  • black; unlucky
bad luck
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt