<
Trang chủ » Tra từ
đựng  
[đựng]
động từ
  • to contain; to hold; to have the capicity for
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt