<
Trang chủ » Tra từ
đực  
[đực]
tính từ
  • male; cock; buck; bull; he
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt