<
Trang chủ » Tra từ
đứt ruột  
[đứt ruột]
  • Feel deeply pained
To feel deeply pained by the sight of death and grief
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt