<
Trang chủ » Tra từ
đứt  
[đứt]
động từ
  • to break; to give away ; to cut
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt