<
Trang chủ » Tra từ
đục  
[đục]
  • to chisel; to carve
  • opaque; matte
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt