<
Trang chủ » Tra từ
độn  
[độn]
động từ
  • To pad; to fill; to stuff
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt