<
Trang chủ » Tra từ
đỗ  
[đỗ]
Where did she come in the exam?
  • (nói về xe hơi) to park
Parking fine
You're blocking the traffic by parking like that
  • bean; pea
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt