<
Trang chủ » Tra từ
đổi chác  
[đổi chác]
động từ
  • to exchange, to barter
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt