<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
đề-rai-dơ  
[đề-rai-dơ]
  • (kỹ thuật) (từ gốc tiếng Pháp là Dérailleur) derailleur
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt