<
Trang chủ » Tra từ
đế quốc  
[đế quốc]
  • empire
Roman Empire
  • imperialist
Imperialism
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt