<
Trang chủ » Tra từ
đẫm máu  
[đẫm máu]
  • bloody; bloodstained
Bloodstained/bloody hands
  • bloody; sanguinary
A bloody repression
A bloody three-day battle
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt