<
Trang chủ » Tra từ
đảo  
[đảo]
danh từ
  • isle; island
peninsula
động từ
  • to pray; to bag
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt