<
Trang chủ » Tra từ
đạo diễn  
[đạo diễn]
  • to direct; to stage-manage; (nghĩa bóng) to mastermind
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt