<
Trang chủ » Tra từ
đương nhiệm  
[đương nhiệm]
  • present; on active service/duty; in office; incumbent
Các tổng thống Mỹ từ trần khi đương nhiệm : William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding Franklin Delano Roosevelt
US Presidents who died in office : William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding and Franklin Delano Roosevelt.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt