<
Trang chủ » Tra từ
đơn chất  
[đơn chất]
  • (hóa học) Element.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt