<
Trang chủ » Tra từ
đũa  
[đũa]
  • chopstick
He doesn't know how to eat with chopsticks
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt