<
Trang chủ » Tra từ
đông lạnh  
[đông lạnh]
  • refrigerated; frozen
Frozen meat/food
Eat fresh products rather than frozen ones
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt