<
Trang chủ » Tra từ
đèo  
[đèo]
  • mountain pass
  • to carry; to transport
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt