<
Trang chủ » Tra từ
đánh tan  
[đánh tan]
  • to defeat; to put (an army) to rout
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt