<
Trang chủ » Tra từ
đem  
[đem]
động từ
  • to bring; to carry
to bring news
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt