<
Trang chủ » Tra từ
độ  
[độ]
  • degree
  • about; around; approximately; in the region of ...
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt