<
Trang chủ » Tra từ
đổ  
[đổ]
động từ
  • To pour; to spill
To pour no the water in the bottle
  • To fall; to collapse; to fall in; to collapse
  • To throw; to shift; to impute
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt