<
Trang chủ » Tra từ
đống  
[đống]
danh từ
  • pile; heap
heap of sand
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt