<
Trang chủ » Tra từ
đề  
[đề]
  • subject
  • to write
  • (kỹ thuật) (từ gốc tiếng Pháp là Démarrer) to start (an engine)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt