<
Trang chủ » Tra từ
đấu  
[đấu]
  • peck; bushel
  • to battle; to fight
  • (thể dục thể thao) to play; to compete
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt