<
Trang chủ » Tra từ
đút  
[đút]
  • to insert; to slip
  • (từ gốc tiếng Pháp là Douche) xem vòi sen
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt