<
Trang chủ » Tra từ
ý chí  
[ý chí]
  • will
Will of steel; Will of iron; Iron will
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt