<
Trang chủ » Tra từ
êu ôi  
[êu ôi]
  • (thông tục) Faugh! phew!
Faugh! what horror!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt