<
Trang chủ » Tra từ
êu êu  
[êu êu]
  • xem êu (láy).
  • Come here! Come here! (tiếng gọi chó).
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt