<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
éveiller  
ngoại động từ
  • đánh thức
những tiếng động đã đánh thức tôi
  • thức tỉnh; gợi, kích thích
gợi sự chú ý
kích thích sự tò mò
kích thích dục vọng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt