<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
éveillé  
tính từ
  • thức, không ngủ
  • lanh lợi, hoạt bát, tỉnh táo
vẻ mặt lanh lợi
tinh thần tỉnh táo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt