<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
épouser  
ngoại động từ
  • lấy (ai làm vợ, làm chồng), kết hôn với
kết hôn với một phụ nữ nước ngoài
kết hôn với ai vì tình yêu
  • vừa vặn, khít với, sít với
bộ quần áo khít với thân hình nó
con đường theo sít dòng ngoằn ngoèo của con sông
  • nhiệt tình theo
nhiệt tình theo ý kiến của bạn
      • thích nghi với hoàn cảnh
      • chuột sa chĩnh gạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt