<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
épouse  
danh từ giống cái
  • vợ, phu nhân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt