<
Trang chủ » Tra từ
épée  
[ei'pei]
danh từ
  • gươm, kiếm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt