<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
émission  
danh từ giống cái
  • sự phát ra; sự phát hành
sự phát ra tia sáng
sự đái
  • (vật lý) sự phát xạ
  • sự phát; buổi phát (phát thanh, truyền hình)
buổi phát trực tiếp
  • (nghĩa bóng) sự đưa vào lưu thông, sự phát hành
sự phát hành tem
sự đưa vào lưu thông một loại tiền đồng mới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt