<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
émettre  
ngoại động từ
  • phát, phát ra; phát hành
phát tia sáng
phát ra tiếng kêu, kêu lên
phát hành giấy bạc
  • phát biểu
phát biểu một nguyện vọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt