<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
électrique  
tính từ
năng lượng điện
dòng điện
dây điện
động cơ điện
sự tích điện, sự nạp điện
điện trường
ghế điện (dùng để xử tử các tù nhân)
tàu điện
  • (nhanh) như điện; (như) điện giật
cảm giác điện giật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt