<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
électricité  
danh từ giống cái
  • điện; điện học
tĩnh điện
dòng điện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt