<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
écraser  
ngoại động từ
  • đè nát, cán nát
đè nát con sâu
đè nát điếu thuốc trong cái gạt tàn
ép nho
  • đè bẹp, tiêu diệt
đè bẹp quân thù
  • bắt gánh nặng
bắt đóng thuế nặng
  • làm cho ngợp, át
làm cho người khác ngợp vì sự xa xỉ của mình
      • (thông tục) ngủ say
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt