<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
écran  
danh từ giống đực
 • tấm chắn, màn
tấm chăn (nóng ở) lò sưởi
màn khí
 • (nhiếp ảnh) kính lọc
 • màn ảnh, chiếu bóng
đưa một cuốn tiểu thuyết lên màn ảnh
các ngôi sao màn ảnh
   • kem chống nắng
   • màn ảnh rộng, xi-nê
   • màn ảnh nhỏ, truyền hình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt