<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
écouter  
ngoại động từ
 • nghe
nghe một bản nhạc
nghe tiếng mưa rơi
nghe lời khuyên của bạn
nghe lẽ phải
 • nghe lời
những đứa trẻ này không nghe lời cha mẹ
   • này!
   • chăm chú lắng nghe
   • không chú ý lắng nghe
   • không hỏi ý kiến của ai cả, không nghe ai cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt