<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
économiser  
ngoại động từ
  • tiết kiệm
tiết kiệm thì giờ
tiết kiệm sức lực
  • (từ cũ, nghĩa cũ) khéo quản lý
nội động từ
  • tiết kiệm (tiền)
cô ta tiết kiệm tiền để mua nhà
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt