<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
école  
danh từ
 • trường, trường học
trường tư
ngày mai cả trường được nghỉ
trường mẫu giáo
trường cấp một, trường tiểu học
trường bách khoa
sân trường
trường đời
đi học
tuổi đến trường
 • trường phái
trường phái lãng mạn - trường phái cổ điển
   • bạn học
   • ví dụ mẫu
   • trường hợp điển hình
   • hiệu trưởng
   • có thầy bạn tốt
   • có nhiều môn đệ, có nhiều người theo
   • trốn học đi chơi; bỏ việc đi chơi
   • mắc sai lầm
   • có hai cách để làm, để thực hiện
   • làm cho ai thấy được sự dốt nát của mình
   • làm cho ai sáng mắt ra
   • ngây thơ vụng về
   • ra vẻ mô phạm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt