<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ça  
đại từ
 • (thân mật) cái ấy
đưa tôi cái ấy
tôi không muốn cái ấy
 • (thông tục) sự giao hợp, sự giao cấu
   • thêm vào, hơn nữa
   • xong rồi, thế là xong
   • (thân mật) được đấy!
   • (thân mật) có khỏe mạnh không?
   • công việc có tiến triển tốt đẹp không?
   • (thông tục) còn mua gì nữa không?
   • điều đó có một phần đúng!
   • (thông tục) ở đâu?
   • (thân mật) ai thế?
   • nếu không
danh từ giống đực
 • (tâm lí học) xung năng tự nhiên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt