<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
âne  
danh từ giống đực
 • con lừa
lừa nhà, lừa hoang
   • giỡn chó chó liếm mặt
   • rất cứng đầu, rất ngoan cố
   • bằng cấp
   • mũ tai lừa (đội cho học trò lười)
   • như nước đổ đầu vịt, như nước chảy lá khoai
   • dốc hai mái; sống trâu
cầu sống trâu
   • chuyển đột ngột từ đề tài này sang đề tài khác, chuyện nọ xọ chuyện kia
   • con trê cũng tiếc, con giếc cũng muốn
   • giả dại giả ngây để moi chuyện
   • thái độ phũ phàng đối với người thất thế
   • độc ác quá chừng
   • cái khó đối với kẻ ngu (nhưng dễ đối với người khác)
   • sai một ly đi một dặm
   • (động vật học) cá mù làn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt