<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
âme  
danh từ giống cái
 • linh hồn (nghĩa đen) nghĩa bóng
linh hồn và thể xác
là linh hồn của một tổ chức
cầu cho linh hồn ai được an nghỉ
linh hồn bị đày đoạ
 • tâm hồn
tâm hồn cao thượng
sự thanh thản tâm hồn
bằng cả tấm lòng của mình
 • người
đường phố vắng tanh, không một bóng người
thành phố có hơn một vạn người
 • ý vị
hát có ý vị
 • tình cảm
người không chút tình cảm, người bất nhẫn
người thông cảm với nỗi khổ của người khác
 • lõi, cốt
lõi dây cáp
cốt của pho tượng thạch cao
 • nòng (súng)
nòng súng đại bác
 • (âm nhạc) que âm
   • cả xác thịt lẫn linh hồn, hoàn toàn, tất cả
   • tâm trạng
   • cảm động sâu sắc
   • không tìm thấy ai cả
   • chết
   • bán linh hồn cho quỷ dữ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt