<
Trang chủ » Tra từ
âm tiết  
[âm tiết]
danh từ
  • (ngôn ngữ học) syllable
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt